Veelgestelde vragen

De Participatiewet (Pw) is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015. De participatiewet is een regeling voor werk en inkomen en iedereen die (gedeeltelijk) kan werken. Deze wet regelt de ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van een inkomen.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De gemeente biedt mensen ondersteuning om aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan komt iemand in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De Wet Werk en Bijstand (Wwb) voor mensen zonder werk en inkomen, een deel van de cliënten met een Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en jongeren met een beperking die gedeeltelijk kunnen werken vallen onder de Participatiewet.

Iedereen doet mee, iedereen werkt. Iedereen die kan werken doet dat naar eigen kunnen. Zij die (tijdelijk) niet kunnen werken, zetten zich in door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of onderwijs.

De Inkomensconsulent werkt meestal bij een gemeente. Een Inkomensconsulent bekijkt hier het inkomen van mensen en of zij recht hebben op een uitkering. Ook helpt de Inkomensconsulent bij het bepalen van andere voorzieningen waar de mensen recht op kunnen hebben. Als mensen geen werk hebben, bepaalt de Inkomensconsulent of zij recht hebben op een uitkering en wat de hoogte van deze uitkering is.

De Inkomensconsulent heeft in het werk veel te maken met mensen. Sociale vaardigheden zijn hierdoor erg belangrijk. De burger moet goed en deskundig te woord gestaan worden. Ook moet de Inkomensconsulent de situatie van de burger goed kunnen inschatten en beoordelen en de klant adviseren. Vaak wordt door een gemeente eerst gezocht naar werk, voordat overgegaan wordt op het verstrekken van een uitkering. De gesprekken die de Inkomensconsulent voert, zijn zeer afwisselend.

Naast het bepalen of iemand een uitkering krijgt, is de Inkomensconsulent ook verantwoordelijk voor dat er niet gefraudeerd wordt met uitkeringen. De Inkomensconsulent moet in de gaten houden of de klant de juiste informatie verstrekt en daarmee echt recht heeft op de uitkering. Ook moet de Inkomensconsulent bepalen wanneer de uitkering weer gestopt moet worden.

Het startsalaris van een Inkomensconsulent ligt rond de 2000 euro. Dit kan oplopen als de Inkomensconsulent meer ervaring opdoet. Verder valt de Inkomensconsulent onder de CAO Gemeenten.

Als klantmanager inkomen ben je verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van de bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Om een goed beeld te kunnen vormen staan hieronder de hoofdtaken:

 • Je voert intakegesprekken met uitkeringsgerechtigden in het kader van de rechtmatigheid;
 • Je beoordeelt zelfstandig aanvragen Levensonderhoud, Bijzondere Bijstand en/of Minimaregelingen;
 • Je informeert uitkeringsgerechtigden over rechten en plichten;
 • Je onderzoekt of er sprake is van voorliggende voorzieningen;
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload;
 • Je verricht beëindigingsonderzoeken;
 • Je voert fraudeonderzoeken uit en legt eventueel boetes op;
 • Je verricht werkzaamheden gericht op het beperken van de instroom en daarbij bevorderen van de uitstroom;
 • Je legt huisbezoeken af waarbij de inzet dienstverlenend of ter controle van de rechtmatigheid is;
 • Je stelt rapportages en beschikkingen op n.a.v. genomen beslissingen.

Een inkomensconsulent…..

 • Beschikt over hbo werk- en denkniveau met sociaal juridische kennis;
 • Is klant- en doelgericht;
 • Praat en schrijft graag en foutloos;
 • Is flexibel en pakt een uitdaging met beide handen aan;
 • Is een alerte, klantgerichte persoonlijkheid met affiniteit voor de doelgroep;
 • Weet door een passende aanpak en communicatie anderen te overtuigen;
 • Neemt op basis van professionele en menselijke betrokkenheid verantwoorde besluiten en durft daarbij gebruik te maken van de interpretatieruimte die wet en regelgeving biedt;
 • Is zich bewust van de effecten van zijn/haar keuzes, besluiten en activiteiten;
 • Blijft rustig onder (tijds)druk en kan goed omgaan met de tegengestelde belangen die er soms zijn;
 • Is in staat om met anderen op een constructieve wijze samen te werken om gemeenschappelijke doelen te behalen.

Tijdens de Opleiding Consulent Werk en Inkomen komen alle onderdelen aan de orde die je als Consulent Werk en Inkomen in de praktijk tegenkomt.

De opleiding start met de vraag waar staat de gemeente als uitvoerder van de Participatiewet en hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd. Wanneer betrokkene nog niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, is er mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Wanneer is er recht op deze uitkering en hoe verhoudt zich dit met de voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of de Zorgverzekeringswet? Van belang is de woon- en leefsituatie, want die bepaalt de hoogte van de uitkering. Hoe wordt de woon- en leefsituatie bepaald? Heeft betrokkene spaargeld of een eigen woning? Heeft betrokkene alle gegevens juist en volledig overlegd of moet er misschien een sanctie opgelegd worden?

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Consulenten Werk en Inkomen als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Consulent Werk en Inkomen.

Deze opleiding is ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Consulent Werk en Inkomen. Voorwaarde voor deelname is een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding Consulent Werk en Inkomen is een opleiding op HBO niveau.