Diana Glastra

Diana is werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein. Ze gaat uit van de verbinding tussen diverse partijen. Zij heeft een passie voor het Sociaal Domein en hetgeen “ons”, als samenleving, daarin te doen staat. Ook is zij een ervaren leidinggevende met een ruime ervaring met veranderopgaves binnen het Sociaal Domein.

Haar expertisegebieden zijn; Integraal Armoedebeleid (waaronder bestaanszekerheid) door het ontwikkelen van een aanpak voor  kinderen in armoede, stress-sensitieve dienstverlening en werken met ervaringsdeskundigen.