Carin Steen

Carin is werkzaam als senior beleidsadviseur. Zij houdt zich bezig met re-integratie en activering, ontwikkeling vakmanschap en part-time ondernemerschap in een uitkering. Carin is goed thuis in het zorglandschap en heeft veel kennis over ziektebeelden en arbeidshandicaps. Tijdens haar werkzaamheden als adviseur werk en inkomen gaf ze gevraagd en ongevraagd advies over beleids- en organisatorische zaken. Ze vertaalde beleid naar praktische uitvoering, maakte werkprocessen lean en logisch, zette projecten op en coördineerde deze.