Sandra Penterman

Sandra is werkzaam als senior adviseur Sociaal Domein. Zij houdt zich vooral bezig met toetsing, bezwaarschriften, werkprocessen, het coachen van inkomensconsulenten en gecompliceerde casuïstiek. Daarnaast is zij een ervaren trainer en verzorgt zij trainingen Participatiewet.
Lees meer

Diana Glastra

Diana is werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein. Ze gaat uit van de verbinding tussen diverse partijen. Zij heeft een passie voor het Sociaal Domein en hetgeen "ons", als samenleving, daarin te doen staat. Ook is zij een ervaren leidinggevende met een ruime ervaring met veranderopgaves binnen het Sociaal Domein.
Lees meer

Johan Vos

Johan is werkzaam als senior adviseur sociale zekerheid. Hij heeft ruim 13 jaar ervaring als inkomensconsulent, klant manager werk, trainer en coach. Johan begeleidt werkzoekenden naar werk of zorgt voor sociale activering. Ook traint hij junior -consulenten inkomen en leert hen de kneepjes van het vak.
Lees meer

Carin Steen

Carin is werkzaam als senior beleidsadviseur. Zij houdt zich bezig met re-integratie en activering, ontwikkeling vakmanschap en part-time ondernemerschap in een uitkering. Carin is goed thuis in het zorglandschap en heeft veel kennis over ziektebeelden en arbeidshandicaps.
Lees meer

Anne Tilma

Anne Tilma is werkzaam als senior adviseur Sociale Zekerheid. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring bij gemeentelijke sociale diensten. Zijn expertisegebieden zijn; algemene rechtskennis, bijstandsbeleid, voorliggende voorzieningen en de Participatiewet.
Lees meer