Privacyverklaring cursisten

Kenniscentrum Participatie verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Kenniscentrum Participatie gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten of klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten.

Privacyverklaring sollicitanten

Kenniscentrum Participatie verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Ook verzamelen wij uw gegevens vanaf het moment dat u een sollicitatie via onze website verstuurd, of uw sollicitatie door ons wordt ontvangen per mail.

Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Kenniscentrum Participatie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Kenniscentrum Participatie en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De Algemene voorwaarden geeft u als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Cookiebeleid Kenniscentrum Participatie

Bij het gebruik van deze website kunnen Kenniscentrum Participatie of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen.