Inschrijven

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

Als werkcoach, consulent werk, participatiecoach of re-integratie consulent (hierna genoemd werkcoach) houdt u zich bezig met de ‘uitstroom’ van uitkeringsgerechtigden.

Vanwege financiële belangen moeten inwoners zo snel mogelijk uitstromen richting arbeid. U koppelt werkzoekenden aan werkgevers. Inwoners die maar geen baan kunnen vinden of die niet weten wat voor werk ze willen doen, kloppen aan bij u.

U praat met hen en brengt hun persoonlijke situatie en verborgen kwaliteiten in kaart. U haalt het beste in de inwoner naar boven en geeft hen hiermee inzicht in eigen kennis en kunde. Vervolgens gaat u als werkcoach op zoek naar een geschikte baan voor de werkzoekende. U voert overleg met werkgevers over mogelijkheden en behoeften en hoopt zo een match te vinden.

Ook informeert u de inwoner over zijn rechten en plichten en spreekt hem of haar erop aan als hij of zij zich niet aan de afspraken houdt. U adviseert werkzoekenden over hoe ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Samen met hen stelt u een actieplan op. Als werkcoach verzorgt u re-integratiemiddelen en organiseert u bijeenkomsten en workshops. Eventueel schakelt u specialisten in.

Docenten opleiding Consulent Werk & Inkomen
De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd op locatie door specialisten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Participatie. De docenten beschikken over ruime ervaring met het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheidsinstellingen en eigen medewerkers.

Onze docenten zijn professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnende werkcoaches, consulenten werk, participatiecoaches en re-integratie consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als klantmanagers sociale zaken, klantmanager werk & inkomen. Deze opleiding is ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot werkcoach.

Instapvoorwaarden en niveau
Voorwaarde voor deelname is mbo-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding tot Werkcoach is een opleiding op hbo niveau

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.op hbo niveau.

Module 1: Consulent Werk, Werkcoach, Re-integratieconsulent,

                       participatiecoach.

 • Een introductie van het vak
 • Rol, positie en het belang van de re-integratiespecialist
 • Benodigde competenties van een werkcoach
 • De plaats van de gemeente binnen de overheid
 • Spelers in het speelveld
 • Het Nederlandse rechtsstelsel
 • Inleiding in de Participatiewet
 • Begripsbepaling

Module 2:  Socialezekerheidsstelsel

 • Inleiding op sociale voorzieningen; Participatiewet, IOW, IOAW, IOAZ, TW, WAJONG
 • Regelingen rondom werkloosheid
 • Re-integratie instrumenten die ingezet kunnen worden
 • Inleiding op sociale verzekeringen; Volksverzekeringen (Wlz, Aow, Anw, Akw) en Werknemersverzekeringen (Wia, Wao, Wv,Zw).
 • Deskundigenoordeel
 • WIA-aanvraag
 • Loonsancties
 • Werkwijzer UWV

Module 3: Participatiewet

 • Verdieping van de Participatiewet
 • Arbeidsverplichting
 • Tegenprestatie
 • Re-integratieverplichting
 • Loonkostensubsidie en Beschut werk

Module 4: Sancties

 • Verplichtingen en Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Incasso, Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregelen & Boete
 • Doelmatigheid
 • Rapporteren
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep

Module 5:  Arbeidsrecht aspecten

 • Arbeidsovereenkomst
 • Regels vanuit de cao
 • Bedongen arbeid
 • Passende arbeid
 • Mogelijkheden tot detachering
 • Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Kennis van de arbeidsmarkt

Module 6: Gezondheid, Gedragsmodellen, Werkstressmodel

 • Analyseren van aspecten die van invloed zijn.
 • Wat is de afstand tot de arbeidsmarkt
 • Uitstroom mogelijkheden
 • Belasting & belastbaarheid
 • relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten
 • Job Demands-Resources (JDR) model
 • Re-integratietraject
 • Trajectplan opstellen

Module 7: Communicatievaardigheden 

 • Communicatietechnieken
 • Lichaamsbewustzijn
 • Effectieve communicatie
 • Empowerment
 • Acquisitie

Module 8:  Het sociaal domein

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Module 9: Examen
• Examen
• Evaluatie

Resultaat
De opleiding tot werkcoach is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van werkcoach te kunnen uitoefenen.

Daarnaast worden de deelnemers getraind op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, waardoor zij op een adequate wijze gesprekken met inwoners kunnen voeren. Met de opleiding tot werkcoach legt u een gedegen basis om als werkcoach, consulent werk, participatiecoach of re-integratie consulent aan de slag te gaan.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 12 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 180 uur.

Unieke online leeromgeving
Voor deze opleiding krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd.

De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumparticipatie.nl of 085-1302739.

Toetsing
De opleiding wordt afgerond met een eindtoets. Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de eindtoets met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een Certificaat van Kenniscentrum Participatie.

Inschrijven