Inschrijven

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

Een Inkomensconsulent werkt meestal bij een gemeente. Als Inkomensconsulent bekijkt u het inkomen van mensen en bepaalt u of zij recht hebben op een uitkering. Ook ondersteunt u de inwoner bij het beoordelen of zij recht hebben op andere voorzieningen. Als de inwoner geen werk heeft, bepaalt u als Inkomensconsulent niet alleen of de inwoner recht heeft op een uitkering, maar ook wat de hoogte van deze uitkering is.

Als Inkomensconsulent heeft u te maken met verschillende mensen. Sociale vaardigheden zijn hierdoor erg belangrijk. De inwoner moet goed en deskundig te woord gestaan worden. Ook moet de Inkomensconsulent de situatie van de inwoner goed kunnen inschatten en beoordelen en de inwoner van advies voorzien. Vaak wordt eerst gezocht naar werk, voordat overgegaan wordt op het verstrekken van een uitkering. De gesprekken die de Inkomensconsulent voert, zijn daardoor zeer afwisselend.

Naast het bepalen of iemand een uitkering krijgt, bent u er als Inkomensconsulent ook verantwoordelijk voor dat er niet gefraudeerd wordt met uitkeringen. U monitort of de inwoner juiste informatie verstrekt en daarmee echt recht heeft op de uitkering. Ook bepaalt u wanneer de uitkering weer gestopt moet worden.

LESMETHODE
De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd op locatie door specialisten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Participatie en beschikken over ruime ervaring met het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheidsinstellingen en eigen medewerkers. Tijdens de opleiding maken de deelnemers ook enkele opdrachten thuis.

Onze docenten zijn professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

 

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnende Inkomensconsulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als klantmanagers sociale zaken of klantmanager werk & inkomen. Deze opleiding is ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Consulent Werk en Inkomen.

Instapvoorwaarde en niveau
Voorwaarde voor deelname is MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding tot Inkomensconsulent is een opleiding op HBO niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Inkomensconsulent

 • Introductie op het vak van Consulent Werk en Inkomen
 • Het Nederlandse rechtsstelsel
 • De plaats van de gemeente binnen de overheid
 • Inleiding in de Participatiewet
 • Begripsbepaling

Module 2: Participatiewet

 • Arbeidsverplichting
 • Tegenprestatie
 • Re-integratieverplichting
 • Loonkostensubsidie en Beschut werk.
 • Kring van rechthebbenden

 Module 3: Recht op een bijstandsuitkering

 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Uitsluitingsgronden
 • Inlichtingenplicht
 • Normen
 • Middelen

Module 4: Voorliggende voorzieningen

 • Belastingstelsel
 • Loonheffingskortingen en voorlopige teruggaaf van belastingen
 • Toeslagen
 • Studiefinanciering
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Zorgverzekering

Module 5: Sancties

 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Incasso
 • Beschikking en rechtsbescherming
 • Maatregel
 • Boete
 • Afstemming
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep

Module 6: Algemene wet bestuursrecht

 • Incasso en de algemene wet bestuursrecht
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Voorwaarden voor een rapport en beschikking

Module 7: Communicatievaardigheden 

 • Communicatietechnieken
 • Lichaamsbewustzijn
 • Effectieve communicatie

Module 8: Het Sociaal Domein

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Module 9: Examen
• Examen
• Evaluatie

 

De opleiding tot Inkomensconsulent is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van Inkomensconsulent te kunnen uitoefenen.

Daarnaast worden de deelnemers getraind op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, waardoor zij op een adequate wijze gesprekken met inwoners kunnen voeren. Met de opleiding legt u een gedegen basis om als Inkomensconsulent aan de slag te gaan.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting voor deze opleiding is 12 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 180 uur.

Unieke online leeromgeving
Voor deze opleiding krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd.

De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumparticipatie.nl of 085-1302739

CERTIFICERING
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en uw eindtoets met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum Participatie.

Inschrijven