Kosten €3295 excl. BTW
Inschrijven

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

De functie Consulent Werk en Inkomen bij de gemeente is een veelzijdige functie. U handelt aanvragen af waarbij gekeken moet worden of betrokkene aan de voorwaarden voldoet en zich aan de verplichtingen houdt. U controleert de rechtmatigheid van de uitkering en legt indien noodzakelijk een maatregel of boete op. U voert gesprekken en signaleert noodzakelijke trajecten binnen de Participatiewet (werk en inkomen), maar ook richting Schulddienstverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatiewet is niet voor niets het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland.

Tijdens de Opleiding Consulent Werk en Inkomen komen alle onderdelen aan de orde die u als Consulent Werk en Inkomen in de praktijk tegenkomt. De opleiding start met de vragen: ‘Waar staat de gemeente als uitvoerder van de Participatiewet en hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd?’ Wanneer betrokkene nog niet in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, is er mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Wanneer is er recht op deze uitkering en hoe verhoudt zich dit met de voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of de Zorgverzekeringswet? Van belang is de woon- en leefsituatie, want die bepaalt de hoogte van de uitkering. Hoe wordt de woon- en leefsituatie bepaald? Heeft betrokkene spaargeld of een eigen woning? Heeft betrokkene alle gegevens juist en volledig overlegd of moet er misschien een sanctie opgelegd worden?

Docenten opleiding Consulent Werk & Inkomen
De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd op locatie door specialisten die werkzaam zijn bij Kenniscentrum Participatie. De docenten beschikken over ruime ervaring met het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheidsinstellingen en eigen medewerkers.

Onze docenten zijn professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Consulenten Werk en Inkomen als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Consulent Werk en Inkomen. De opleiding is ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Consulent Werk en Inkomen.

Instapvoorwaarden
Voorwaarde voor deelname is MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Niveau
De opleiding Consulent Werk en Inkomen is een opleiding op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Module 1: Consulent Werk en Inkomen

 • Introductie op het vak van Consulent Werk en Inkomen
 • Het Nederlandse rechtsstelsel
 • De plaats van de gemeente binnen de overheid
 • Inleiding in de Participatiewet

Module 2: Re-integratie en participatie

 • Arbeidsverplichting
 • Re-integratieverplichting
 • Loonkostensubsidie en Beschut werk.
 • Tegenprestatie

Module 3: Recht op een bijstandsuitkering (6 dagen)

 • Uitsluitingsgronden
 • Inlichtingenplicht
 • Normen
 • Middelen
 • Bijzondere bijstand

Module 4: Voorliggende voorzieningen (2 dagen)

 • Belastingstelsel
 • Loonheffingskortingen en voorlopige teruggaaf van belastingen
 • Toeslagen
 • Studiefinanciering
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Zorgverzekering

Module 5: Bestuurlijke sancties 

 • Afstemming
 • Boete

Module 6: Algemene wet bestuursrecht

 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Voorwaarden voor een rapport en beschikking

Module 7: Terugvordering en verhaal 

 • Terugvorderingsgronden
 • Incasso en de Algemene wet bestuursrecht
 • Verhaalsmogelijkheden

Module 8: Communicatievaardigheden

 • Communicatietechnieken
 • Lichaamsbewustzijn
 • Effectieve communicatie

Module 9: Het sociaal domein

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning
 • De Jeugdwet
 • De Schulddienstverlening

Module 10: Examen

 • Examen
 • Evaluatie

Resultaat
De opleiding tot Consulent Werk & Inkomen is zodanig opgezet dat u na afloop ervan voldoende kennis en inzicht heeft verworven over de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van Consulent Werk & Inkomen te kunnen uitoefenen.

Daarnaast worden de deelnemers getraind op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, waardoor u op een adequate wijze gesprekken met belanghebbenden kunnen voeren. Met de opleiding legt u een gedegen basis om als Consulent Werk en Inkomen aan de slag te gaan.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 16 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 192 uur.

Unieke Online Leeromgeving
Voor deze opleiding krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrumparticipatie.nl of 085-1302739.

Toetsing
De opleiding wordt afgerond met een eindtoets. Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de eindtoets met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u een Certificaat van Kenniscentrum Participatie.

Inschrijven